นักธุรกิจน้อยอุตรดิตถ์ 1

เวที นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานอาชีพและผลิตภัณฑ์จาก นักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

709278675.934673.mp4